Seminář Technického muzea v Brně: Nová definice muzea aneb její klady a zápory

Technické muzeum v Brně a Muzeologická komise Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Českým výborem ICOM a Slovenským komitétem ICOM, Zväzom múzeí na Slovensku a Oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity si vás co nejsrdečněji dovolují pozvat na odborný seminář Nová definice muzea aneb její klady a zápory.

7. – 8. 3. 2022 v konferenčním sále Technického muzea v Brně

Podrobné informace k semináři ZDE

Přihláška na seminář ZDE

Pravidla bibliografických citací TMB ZDE

ICOM Praha 2022

„Síla muzeí / The Power of Museums“

Praha, hlavní město České republiky a překrásné muzeum pod širým nebem, v týdnu od 20. do 28. 8. 2022 přivítá 26. Generální konferenci ICOM.

Muzejní odborníci celého světa nastaví nová témata a směřování muzejního oboru na další minimálně tři roky.

Zajímat nás bude síla, pozice a možnosti muzeí při budování svobodné, demokratické a vzdělané společnosti; reakce muzeí na výzvy a potřeby 21. století; schopnost vyrovnat se s dopady pandemie COVID-19, společenskými i ekonomickými.

Během ICOM Prague 2022 budou představeny výsledky hledání nové definice muzea.

Buďme u toho společně!

SPONSORSHIP PROSPECTUS

STANOVISKO K TÉME DELIMITÁCIE MÚZEA SNP:

Výbor slovenského komitétu ICOM s poľutovaním konštatuje, že nedisponuje informáciami prečo prišlo k rozhodnutiu o delimitácii Múzea SNP pod rezort obrany ani o tom, že by dôvod tejto organizačnej zmeny bol vysvetlený a prediskutovaný so zamestnancami Múzea SNP alebo Zväzom múzeí Slovenska. Múzejná a galerijná rada pri MK, ktorej dvaja členovia sú z výboru Slovenského komitétu ICOM, dostala túto informáciu len na vedomie už po spísaní Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom kultúry a Ministerstvom obrany, predmetom ktorého je vymedzenie cieľov, obsahu, oblastí a zásad spolupráce medzi účastníkmi memoranda v nadväznosti na prechod zriaďovateľskej pôsobnosti múzea SNP z Ministerstva kultúry na Ministerstvo obrany. Tak radikálne zmeny sú iste nie nemožné, ale musí im predchádzať dlhodobá odborná diskusia a nastavenie podmienok a záruk takéhoto presunu, tak aby to v konečnom dôsledku bolo pre múzeum prínosné a neohrozilo to jeho odborné činnosti.