Inštitucionálne členstvo

Inštitucionálnym členom sa môže stať múzeum, ktoré má sídlo na území Slovenskej republiky. Členom SK ICOM sa nesmie stať organizácia, ktorá propaguje, predáva a kupuje kultúrne a prírodné dedičstvo, umenie, vedecké predmety a prírodné druhy za účelom zisku.

V prípade záujmu vyplňte prosím prihlášku, ktorú nájdete TU: FORM_INS. Zároveň určite (max.) troch reprezentantov Vašej inštitúcie vyplnením tohto formulára. Oba vyplnené formuláre podpíšte a naskenované pošlite na e-mail icom.slovensko@gmail.com spolu s dokumentom, ktorý dokladuje výšku vášho aktuálneho ročného rozpočtu. Tlačené verzie vložte, prosím, do obálky a pošlite na adresu: Zuzana Koblišková, Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava.

Výbor SK ICOM Vašu prihlášku posúdi v súlade so Stanovami SK ICOM. Vaša prihláška bude postúpená centrále ICOM v Paríži, ktorá vystavuje členské karty. Po príchode členských kariet z Paríža (čo môže trvať niekoľko dní i niekoľko týždňov) Vám e-mailom pošleme informáciu o úhrade ročného členského príspevku prevodom na náš účet, alebo Vám vystavíme faktúru. Po vykonaní úhrady si karty vyzdvihnete v dohodnutý termín osobne u pokladníčky SK ICOM (z.kobliskova@expert-agent.sk) v Bratislave v administratívnom sídle SNG v Hurbanových kasárňach, ak by to nebolo možné, pošleme Vám ich poštou. Týmto sa stávate členom SK ICOM. Práva a povinnosti člena si, prosím, pozrite v Stanovách SK ICOM publikovaných na tomto webe.

Výšku ročného členského príspevku a počet členských kariet určuje centrála ICOM v Paríži vo viacerých kategóriách – v závislosti od výšky rozpočtu múzea. Na tento rok sú určené nasledovne:

výška rozpočtu / členský príspevok / počet člen. kariet

do 30 000€ / 248€ / 3 ks
od 30 001 do 100 000€ / 310€ / 4 ks
od 100 001 do 1 000 000€ / 447€ / 5 ks
od 1 000 001 do 5 000 000€ / 543€ / 6 ks
od 5 000 001 do 10 000 000€ / 622€ / 7 ks
nad 10 000 000€ / 956€ / 8 ks

Výbor SK ICOM posudzuje v danom roku prihlášky, ktoré sú mu doručené do konca augusta daného roku. Členstvo sa obnovuje každý rok a to úhradou ročného členského príspevku v čase od 1. decembra do 20. februára.
Na potvrdenie svojho členstva v danom roku dostane člen po úhrade ročného členského príspevku, na členské karty známku s aktuálnym rokom. Člen, ktorý si neobnoví členstvo do 20. februára príslušného kalendárneho roku stráca nárok na práva prislúchajúce jeho kategórii členstva a to do doby, kým úhradu ročného členského príspevku nevykoná. Ak tak neurobí do 30. novembra príslušného kalendárneho roku, jeho členstvo zaniká. Obnoviť ho je možné iba podaním novej prihlášky.