Medzinárodné komitéty

Členstvo v medzinárodnom komitéte

Každý individuálny člen a zástupca inštitucionálneho člena národného komitétu (SK ICOM) má právo stať sa členom medzinárodných komitétov ICOM.  Tie združujú svojich členov podľa odborného zamerania (napríklad etnografia, sklo, vzdelávanie v múzeách, múzeá v prírode a pod.). V súčasnosti ich pod strechou ICOM pracuje 31. Zoznam nájdete na:  
icom.museum/the-committees/international-committees/

Medzinárodné komitéty sú riadené svojimi výbormi a realizujú rozmanité aktivity ako semináre, konferencie, vydávanie publikácií, odborné exkurzie a pod., ktoré Vám dokážu pomôcť vo Vašom profesijnom zameraní – záleží od miery Vašej vlastnej iniciatívy.

Každý individuálny člen ICOM sa môžete sa stať členom jedného medzinárodného komitétu  s právom voliť a byť volený do jeho výboru a zároveň maximálne členom ďalších troch medzinárodných komitétov požiadať  o elektronické zasielanie informácií o ich aktivitách.

Ako sa stať členom medzinárodného komitéru:
Ak máte o členstvo záujem, vyplňte prihlášku, ktorú nájdete TU: prihláška. Pošlite ju na e-mailové adresy: membership@icom.museum a icom.slovensko@gmail.com. Po spracovaní prihlášky budete dostávať na email, ktorý uvediete, informácie o aktivitách, do ktorých sa môžete zapojiť.