Konferencie

Pozvánka – medzinárodná konferencia “Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve”

Slovenské banské múzeum v spolupráci so Slovenským národným archívom, špecializované pracovisko Slovenský banský archív Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu “Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve”, ktorá sa bude konať pri príležitosti 300. výročia použitia prvého atmosférického parného stroja v stredoeurópskom baníctve.

 Konferencia sa bude konať v meste Banská Štiavnica, od 7. do 8. októbra 2022. Rokovacím jazykom bude angličtina. Všetky potrebné informácie, 1. cirkulár ku konferencii s prihláškou nájdete v prílohách.