Členstvo

Členstvo sa obnovuje každý rok a to úhradou ročného členského príspevku v čase od 1. decembra do 20. februára. Na potvrdenie svojho členstva v danom roku dostane člen po úhrade ročného členského príspevku na svoju kartu známku s aktuálnym rokom. Člen, ktorý si neobnoví členstvo do 20. februára príslušného kalendárneho roku, stráca nárok na práva prislúchajúce jeho kategórii členstva a to do doby, kým úhradu ročného členského príspevku nevykoná. Ak tak neurobí do 30. novembra príslušného kalendárneho roku, jeho členstvo zaniká. Obnoviť ho je možné iba podaním novej prihlášky.

Obnovovanie členstva na rok 2022:

Aj tento rok budeme zrejme väčšinu známok posielať poštou. Prosím oznámte nám poštovú adresu, na ktorú Vám známku máme poslať, na mail (Zuzana Šidlíková – zuzasidlikova@hotmail.com).

V prípade, že ste zamestnancami SNG pre osobné odovzdanie kontaktujte Zuzanu Kobliškovú (z.kobliskova@expert-agent.sk). Pre zamestnancov SNM Alenu Piatrovú (apiatrova@gmail.com)