Revolúcia: nežná x digitálna – digitálne a sociálne média v múzeách 30 rokov po

ICOM SLOVENSKO v spolupráci s ICOM ČESKO, ICOM RAKÚSKO

organizuje v Bratislave medzinárodný seminár

6. – 7. november 2019

Revolúcia: nežná x digitálna – digitálne a sociálne média v múzeách 30 rokov po

Webstránka konferencie

Miesto konania: Zimná jazdiareň Bratislavského hradu, Slovenská národná galéria

V roku 2019 si pripomíname tridsať rokov od pádu železnej opony, ktorý priniesol i zmeny v paradigme nazerania na informácie a ich význam. Sloboda získaná po roku 1989 bola v štátoch bývalého socialistického bloku vnímaná najmä ako sloboda slova a zdieľania informácií.

Múzeá, ktoré nie sú iba strážcami predmetov, ale aj informácií, začali postupne na ich uchovávanie a šírenie využívať digitálne technológie meniace spôsob akým verejnosť vyhľadáva a používa informácie – aj o kultúrnom dedičstve.

Ako múzeá túto skutočnosť reflektujú? Aké nástroje pre zmysluplnú komunikáciu múzeí prostredníctvom digitálnych technológií existujú? Ako prepojiť virtuálny svet so svetom múzejných expozícií a výstav, v ktorom ide najmä o sprostredkovanie reálneho zbierkového predmetu? Majú múzeá nastavené efektívne stratégie vedúce od kamenného múzea k tzv. rozšírenému múzeu, ktoré minimalizuje geografické, časové a finančné bariéry on-line sprístupňovaním zbierok a informácií?

Na druhej strane hyperkonektivita prostredníctvom sociálnych sietí prináša nový fenomén: okamžitú reakciu, skratkovité vyjadrovanie, skrytú identitu, čím otvára priestor na zneužívanie zverejnených informácií k dezinterpretáciám a prekrúcaniu historických faktov. Dokážu múzeá v takomto prostredí obstáť? Aká je ich úloha v boji proti tzv. fake news a za zachovanie demokratického systému?

Praktické informácie

Z verejných zdrojov podporil:

Partneri: