Kto sme

International Council of Museums – Medzinárodná asociácia múzeí je celosvetová organizácia pracujúca pre rozvoj našej spoločnosti. Jej hlavným cieľom je zachovávanie a ochrana celosvetového kultúrneho dedičstva.