ICOM publikácie

Etický kódex múzeí 

(originál nájdete tu)

Zborník príspevkov z konferencie originál a kópia, ktorý SK ICOM organizoval v roku 2014 si môžete stiahnuť TU:
zborník I. časť
zborník II. časť
zborník III. časť

Naši českí kolegovia preložili a vydali ETICKÝ KÓDEX pre prírodovedné múzeá, je dostupný na ich webovej stránke:
http://network.icom.museum/<wbr></wbr>fileadmin/user_upload/<wbr></wbr>minisites/icom-czech/pdf/<wbr></wbr>eticky_kodex/ICOM_eticky_<wbr></wbr>kodex_pro_prirodovedna_muzea.<wbr></wbr>pdf

Taktiež upozorňujeme na Dokument charakterizujúci profesiu Konzervátora-reštaurátora, ktorý vypracoval český výbor ICOM:
http://network.icom.museum/<wbr></wbr>fileadmin/user_upload/<wbr></wbr>minisites/icom-czech/pdf/<wbr></wbr>eticky_kodex/Dokument_o_<wbr></wbr>profesi_konzervatora_<wbr></wbr>restauratora.pdf