ICOM Praha 2022

ICOM Praha 2022

„Síla muzeí / The Power of Museums“

Praha, hlavné mesto Českej republiky a prekrásne múzeum pod šírym nebom, v týždni od 20. do 28. 8. 2022 privítalo 26. Generálnu konferenciu ICOM.

Múzejní odborníci celého sveta nastavia nové témy a smerovanie múzejného oboru na ďalšie minimálne tri roky.

ICOM Slovensko pripravilo v spolupráci so Zväzom múzeí Slovenska a SNM vlastný prezentačný stánok. Pre medzinárodnú komunitu sme s kolegami z Pamiatkového úradu a zo SLovenského národného múzea realizovali špecializované číslo revue Pamiatky a múzeá, ktoré bolo v anglickom jazyku. Počas konferencie bol za Slovensko prezentovaný prednáškový panel – na tému Múzejné expozície na hradoch a zámkoch – nová krv v starých žilách. Prednáškový blok moderovaný Dušanom Buranom odprezentoval príspevky odborníkov zo Slovenskej národnej galérie a zároveň členov ICOM: Evy Kotlárikovej, Lucie Gregorovej Stach, Eriky Trnkovej. So svojim príspevkom Prechodový rituál – svadobný čepiec vystúpili na konferencii v rámci Odevného komitétu tiež Jasna Paličková a Eva Hasalová.

Slovenský ICOM získal na pražskú konferenciu z verejných zdrojov podporu FPU, vďaka ktorému bol 16 členom uhradený registračný poplatok vo výške 350 €. ICOM zabezpečoval z dotácie pre svojich členov tiež spoločný odvoz autobusom.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Fotodokumentácia:

 

 

Zámerom sekcie bolo sústrediť sa na inovatívne prístupy pri rekonštrukciách hradov & zámkov, ich expozíciách alebo intervenciách súčasného umenia & architektúry do ich programu. Kým “case studies” z Čiech a Moravy (Helfštýn a Pardubice) prezentujú kontrastné vstupy súčasnej architektúry do historického prostredia, oba slovenské príspevky (Hrad Ľubovňa a Zvolenský zámok) sa zameriavajú na potenciál progresívneho umenia v dialógu s existujúcimi expozíciami či históriou objektu. Všetky vybraté príklady možno zároveň v rôznych kontextoch považovať za kontroverzné, či už z pohľadu návštevníka, odbornej komunity alebo personálu, čo je znakom vitality múzeí, ktoré tieto objekty spravujú; ich ukotvenosti nielen v histórii, ale aj v súčasnosti.

Mgr. Dušan Buran, Dr.phil.

vedúci kurátor / kurátor zbierok starého umenia Úsek zbierky starého umenia – Slovenská národná galéria