Užitočné linky

ICOM – Etický kódex múzeí

www.zms.sk // Zväz múzeí na Slovensku bol založený v roku 1990 ako profesijné záujmové združenie múzeí v Slovenskej republike (záujmové združenie právnických osôb). Sídlo má v Banskej Bystrici.

www.muzeum.sk // Rada galérií Slovenska je dobrovoľným profesijným združením. Vznikla v roku 1990 ako samostatná právnická osoba. Jej členmi sú riaditelia a odborní pracovníci registrovaných galérií pôsobiacich na území Slovenska.

www.muzeum.sk // portál na ktorom nájdete program a základné informácie o múzeách, galériách a pamiatkach na Slovensku

www.webumenia.sk // web umenia je on-line katalóg s informáciami a digitálnymi fotografiami výtvarných diel zo slovenských zbierkotvorných galérií, ktorý návštevníkom umožňuje ich jednoduché vyhľadávanie a prezeranie. Zapojeným galériám dáva možnosť otvoriť verejnosti svoje zbierky, z ktorých býva vystavovaná len malá časť diel a väčšina zostava skrytá v depozitároch.

www.mksr.sk // Ministerstvo kultúra SR

www.czech.icom.museum // český výbor Medzinárodnej rady múzeí, ICOM CZ

www.cz-museums.cz
// Asociácia múzeí a galérií v Českej republike