Výbor SK ICOM

Členovia výboru 2018 – 2020

Jasna Gaburová

predsedkyňa / SNM – Historické múzeum, Bratislava

icom.slovensko@gmail.com

Andrea Jamrichová

tajomníčka / Ministerstvo kultúry SR, Bratislava

icom.slovensko@gmail.com

Zuzana Šidlíková

členka výboru / Slovenské centrum dizajnu, Bratislava

zuzana.sidlikova@scd.sk

Dalibor Mikulík

člen výboru / Ľubovnianske múzeum, Hrad v Starej Ľubovni

dalibor.mikulik@hradlubovna.sk

Zuzana Koblišková

pokladníčka / Slovenská národná galéria, Bratislava

zuzana.kobliskova@sng.sk