Archív

Interdisciplinárna exkurzia po archeologických pamiatkach, múzeách, galériách a lokalitách UNESCO na strednom Dunaji v Rakúsku.

Interdisciplinárna exkurzia po archeologických pamiatkach, múzeách, galériách a lokalitách UNESCO na strednom Dunaji v Rakúsku, sa uskutočnila od 7. – 10. septembra 2023. Začali sme návštevou múzea MAMUZ v Mistelbachu v Dolnom Rakúsku, kde sme si pozreli aktuálnu výstavu Die Kelten/Kelti. Kurátor výstavy Peter Trebsche do výstavy zahrnul aj významné laténske nálezy zo susedných krajín. Zo Slovenska zapožičalo Slovenské národné múzeum-Historické múzeum nálezy z bratislavského hradu a Archeologický ústav SAV, v.v.i. poskytol originálne nálezy z germánskeho kniežacieho hrobu zo Zohoru. Keďže účastníkov exkurzie bol plný autobus, tak boli rozmanité aj záujmy. Mnohých zaujala stála susedná expozícia venovaná rakúskemu umelcovi Hermanovi Nitschovi, ktorý bol súčasťou „akcionistov“ , radikálneho avantgardného hnutia 60. rokov. Azda najviac sa preslávil svojim dlhoročným divadlom “Mystérium orgií”, ktoré ukazovalo zabíjačky zvierat a náboženské obete. Súčasťou múzea MAMUZ je archeologický skanzen v Asparn an der Zaya, ktorý sme následne navštívili. Skanzen vznikol začiatkom sedemdesiatych rokov, kde pre experimentálne účely postavili repliky stavieb z praveku, od neolitu po latén. V októbri sa v parku pravidelne koná tzv. Noc keltských ohňov (www.mamuz.at). Z Asparnu sme sa presunuli k Dunaju poznávať rakúske rímske pamiatky zapísané v roku 2021 spoločne so slovenskými pamiatkami v Iži pri Komárne a Gerulatou (Bratislava-Rusovce), do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Prvou rímskou zastávkou v bývalej provincii Norikum bol Tulln, rímsky jazdecký tábor Comagena. Kamenný kastel na prelome 1. až 2. storočia postavila ala I Commagenorum, ktorá tu bola umiestnená až do 3. storočia. V neskorej antike bol v Comagene aj prístav dunajskej flotily.  Navštívili sme archeologické múzeum a pozreli si aj súčasti opevnenia rímskeho tábora in situ. Pri Dunaji stojí bronzová jazdecká socha cisára Marka Aurélia, kópia tej slávnej z rímskeho Kapitolu. Na záver sme sa pokochali neskororománskym karnerom z 13. storočia pri kostole sv. Štefana. Karner s jedenásťuholníkovým pôdorysom bol postavený normanskou stavebnou hutou, na objednávku Friedricha II. posledného panovníka z rodu Babenbergovcov. V interiéri sú rekonštruované nástenné maľby s výjavmi zo Starého a Nového zákona.
Ďalšou zastávkou bol auxiliárny kastel Augustianis/Traismauer a kastel Favianis v Mautern pri Kremsi. Traismauer je okrem Viedenskej, tzv. rímskej brány Porta principalis dextra, neskoroantickej podkovovitej veže a hradieb, známy aj kostolom sv. Martina, v ktorom bol pokrstený knieža Pribina arcibiskupom Adalrámom v roku 833. V Mautern nás privítal archeológ Rímskeho múzea Filip Stabentheim, ktorý pre nás pripravil krásnu a zaujímavú podvečernú prechádzku dokonale zachovanými rímskymi hradbami. Informoval nás aj o nových výskumoch, ktoré prebiehali neďaleko hradieb a dozvedeli sme sa zaujímavosti zo života svätého Severína, ktorý tu žil v 5. storočí. Kniha, popisujúca jeho život – Vita Sancti Severini, od opáta Eugippiusa zo 6. storočia, je dôležitým svedectvom života na hranici Rímskej ríše v čase jej zániku. Spomínajú sa v nej aj vinohrady a pestovanie viniča už od 3. storočia. Bol to dobrý úvod do oblasti Wachau, známej práve krásnymi vinicami na terasovitých svahoch povodia Dunaja.
Na druhý deň sme mali stretnutie s Elke Kellner predstaviteľkou ICOM Austria a absolvovali sme oddychovú plavbu po Dunaji s prehliadkou UNESCO lokality Wachau. Loďou sme sa najprv zastavili v malebnom mestečku Dürnstein, kde sme navštívili barokový skvost, kláštor augustiniánov a kostol Nanebovstúpenia Panny Márie. Pozreli sme si výstavu, ktorá nás prinútila zastaviť sa a porozmýšľať nad dobrom, krásou a pravdivosťou, témami ktoré sú dnes veľmi aktuálne. Poniektorí si urobili výstup k ruinám hradu, ktorého najslávnejším väzňom bol v 12. storočí anglický kráľ Richard Levie srdce. Plavba poobede pokračovala až po benediktínsky kláštor v Melku. Po ceste sme sa kochali malebnými mestečkami, terasovitými vinicami, marhuľovými sadmi a hradmi ako sú Spitz am Stein a hrad Aggstein. Po návrate do Kremsu sme ešte navštívili sídlo Pamiatkového úradu (Bundesdenkmalamt), ktoré sídli v gotickom hrade Gozzoburg. Obšírnu prehliadku nádherne zreštaurovanej stavby nám urobila archeologička Brigitte Urabl.
Tretí deň v sobotu sme sa rozlúčili so stredovekým Kremsom a po ľavom brehu Dunaja sme pokračovali v našej exkurzii. Po krátkej zastávke v St. Michael (gotický kostol a karner), sme sa zastavili vo Willendorfe, mieste nálezu slávnej paleolitickej Venuše z gravettienu. Ešte pred obedom sme stihli prísť do Ennsu, kde sme navštívili Museum Lauriacum. Osobne nás veľmi srdečne privítal riaditeľ múzea Reinhart Harreither, predseda združenia Donau-Limes Museen (http://www.donau-limes.at). Múzeum Lauriacum založil Muzeálny spolok v roku 1892. V roku 2018 sa tu uskutočnila Krajinská výstava pod názvom „ Návrat légie“. Enns, bývalé Lauriacum, sídlo druhej italskej légie, bolo jediným legionárskym táborom provincie Norikum o sile 6000 vojakov. O bohatstve rímskeho mesta svedčí aj objav nástenných fresiek v Dome medúzy s mytologickými motívmi. V neskorej antike bolo Lauriacum/Lorch významným centrom raného kresťanstva. Dokladom je aj gotická bazilika sv. Vavrinca, vo vnútri ktorej boli nájdené stavebné zvyšky sídla rímskeho prefekta a miestodržiteľa, prestavaného v 5. storočí na ranokresťanskú svätyňu. Oproti Ennsu na ľavom brehu Dunaja, sa nachádza smutná pamiatka, areál bývalého koncentračného tábora Mauthausen, ktorý sme tiež navštívili. Od roku 1949 je miesto národným pamätníkom. Zvyšok dňa sme strávili v Linzi, hlavnom meste Horného Rakúska. Bývalý rímsky kastel Lentia je dnes moderným veľkomestom, presláveným UNESCO Centrom mediálneho umenia, kde každoročne na jeseň prebieha festival Ars Electronica. V roku 1996 bolo otvorené Múzeum budúcnosti na brehoch Dunaja, ktoré priťahuje obrovské množstvo návštevníkov. Vrcholom podujatia, ktoré sme zažili aj my, bola nezabudnuteľná svetelná a hudobná show pri Dunaji. Posledný, štvrtý deň sme navštívili textilné múzeum v Haslachu, ktoré dokumentuje, od roku 1971, tradíciu textilnej výroby v tejto oblasti. Múzeum nás skutočne veľmi zaujalo, pretože okrem tkáčskych strojov, sme sa na názorných ukážkach dozvedeli veľa zaujímavostí o pestovaní ľanu, bavlny, získavania hodvábu a výrobe textílií od praveku po súčasnosť. Exkurziu po rímskych táboroch na rakúskom úseku Dunaja, sme ukončili pri zaujímavom prírodnom úkaze – Dunajskej úžine v Schlögen. Na tomto mieste Dunaj vytvára podkovovitú slučku a nachádza sa tu rímsky park. Cestou domov sme sa pred Viedňou zastavili v cisterciátskom kláštore Heiligenkreuz z 12. storočia.
Slovenský komitét ICOM pripravil štvordňovú exkurziu, ktorá dúfam, že priniesla obohatenie pre každého účastníka. Členovia exkurzie sa dozvedeli zaujímavosti nielen o archeologických lokalitách, múzeách a parkoch, získali zaujímavé informácie o románskych, gotických a barokových pamiatkach Dolného a Horného Rakúska, ale rozšírili si aj obzor poznaním súčasného moderného vizuálneho umenia. V neposlednom rade, všetci sme mali veľký pôžitok z plavby po Dunaji, po jeho najkrajšom úseku vo Wachau. Stretnutie rôznych profesií, kolegov z rôznych inštitúcií, so sebou priniesol aj bohaté diskusie a výmeny názorov, nové poznatky a impulzy, ktoré nám dlho budú rezonovať v našich mysliach.

Margaréta Musilová