Praha 2022

ICOM Praha 2022

„Síla muzeí / The Power of Museums“

Praha, hlavné mesto Českej republiky a prekrásne múzeum pod šírym nebom, v týždni od 20. do 28. 8. 2022 privíta 26. Generálnu konferenciu ICOM.

CALL FOR PAPERS / Výzva na odborné príspevky na konferencii

Múzejní odborníci celého sveta nastavia nové témy a smerovanie múzejného oboru na ďalšie minimálne tri roky.

Zaujímať nás bude sila, pozície a možnosti múzeí pri budovaní slobodnej, demokratickej a vzdelanej spoločnosti; reakcie múzeí na výzvy a potreby 21. storočia; schopnosť vyrovnať sa s dopadmi pandémie COVID-19, spoločenskými i ekonomickými.

Behom ICOM Prague 2022 budú predstavené výsledky hľadania novej definície múzea.

Registrácia

Poďme do toho spoločne!

SPONSORSHIP PROSPECTUS