Valné zhromaždenie 2022

 

Valné zhromaždenie ICOM SLOVENSKO

25. máj 2022
14:00 – 15:30
Stará radnica (Faustova sieň, Primaciálne námestie 3, Bratislava),

Múzeum Mesta Bratislava
https://muzeumbratislava.sk/sluzby

Zápisnica z Valného zhromaždenia ICOM SK 2022

PROGRAM:

 • Privítanie hostí a členov ICOM Slovensko
 • Príhovory (Predseda ICOM SR Dalibor Mikulík, Ministerka kultúry SR Natália Milanová, Predseda ICOM Česko Gina Renotiere, Predseda ICOM Rakúsko Bettina Leidl, Riaditeľka MMB Zuzana Palicová)
 • 26. Generálna konferencia ICOM PRAGUE 2022 – prezentácia programu ( M. Lehmannová)
 • Roman Liubun – Zachovanie národnej identity a pamäti v podmienkach totálnej vojny. Existuje šanca na záchranu ukrajinského kultúrneho dedičstva?
 • Aktuálna informácia o kooperácia národných komitétov ICOM pri pomoci na Ukrajine 
 • Predstavenie činnosti organizácie na ochranu pamiatok Modrý Štít (M.Musilová)
 • Plán činnosti na rok 2022 (D. Mikulík)
 • Správa o činnosti za rok 2021 (Z. Šidlíková)
 • Správa o hospodárení za rok 2021 a plán na rok 2022 (Z. Koblišková)
 • Aktualizácia a doplnenie stanov ICOM Slovensko (aktuálne stanovy)
 • Diskusia
 • Rôzne
 • Záver

Po valnom zhromaždení ICOM Slovensko vás pozývame na komentovanú prehliadku expozícií a zákulisia Múzea mesta Bratislavy.

PhDr. Dalibor Mikulík
Predseda ICOM SK