Valné zhromaždenie 2021

Valné zhromaždenie ICOM SK 2021

Zväz múzeí na Slovensku zapožičal ICOM SK Zoom konto, prostredníctvom ktorého prebehne online valné zhromaždenie.

Záznam z valného zhromaždenia

Prezentácia z valného zhromaždenia ICOM SK 2021 tu

Program valného zhromaždenia

14:00          príhovor predsedníčky SK ICOM a sumár činnosti výboru SK ICOM; výročná správa (vrátane finančnej a  členskej) za rok 2020-2021  // Jasna Paličková & Zuzana Koblišková

14:30          odpočet činnosti výboru 2018-2021 // Výbor SK ICOM

15:00           predstavenie členov volebnej komisie

15:00          vyhodnotenie volieb do Výboru Slovenského komitétu ICOM na obdobie 2022–2024   // Jana Bahurinská

15:30          predstavenie nových členov výboru

15:45          diskusia

16:00          návrh rámcového plánu činnosti na rok 2022 // Starý aj novozvolený výbor SK ICOM          

Dovoľujeme si Vás požiadať o čo možno najvyššiu účasť na online voľbe. Väčšina členov tohto aktuálneho výboru môže pokračovať aj v druhom volebnom období a v zmysle Stanov SK ICOM kandidujú aj do ďalšieho obdobia. Návrhy nových kandidátov sú zverejnené na stránke SK ICOM. Prosím uskutočniť voľbu najneskôr do 13:00 v deň Zhromaždenia.