Aktivity

Zrealizované aktivity

Volebné zhromaždenie SK ICOM
streda, 21. marca 2018
Slovenská národná galéria, café Berlinka, Esterházyho palác
Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava

program

 • 13.30 prezentácia účastníkov // káva & čaj
 • 14.00 príhovor predsedu SK ICOM
 • sumár činnosti výboru SK ICOM; výročná správa (vrátane finančnej a členskej) za rok 2017 // Dušan Buran & Marcela Kvetková
 • 14.30 odpočet činnosti výboru 2015-2017 // Výbor SK ICOM
 • 15.00 pozdrav výboru ICOM Austria Elke Kellner
 • pozdrav výboru ICOM Česká republika & informácia o stave príprav kandidatúry Prahy na generálnu konferenciu ICOM 2022 TBA
 • 15.15 voľby do Výboru Slovenského komitétu ICOM na obdobie 2018–2020, predstavenie kandidátov, voľby a vyhodnotenie volieb
 • 15.45 poďakovanie členom odchádzajúceho výboru, ustanovenie nového výboru SK ICOM, voľba predsedu, tajomníka, pokladníka
 • diskusia // občerstvenie
 • 16.15 návrh rámcového plánu činnosti na rok 2018 // Starý aj novozvolený výbor SK ICOM
 • 16.30 prehliadka aktuálnych výstav SNG:
  Architekt Friedrich Weinwurm Denis Haberland, kurátorský výklad
  Nestála expozícia SNG (individuálne)
  Fotograf Bazovský (individuálne)

Kontakt
Slovenský výbor ICOM
icom.slovensko@gmail.com