Icommunity

ICOMMUNITY je on-line platforma pre profesionálov v oblasti múzejníctva. Je určená pre členov ICOM, ktorým umožňuje zdieľať informácie, skúsenosti, prezentovať podujatia a publikovanú literatúru.  

Kliknite si na link a prihláste sa do siete:  icommunity.icom.museum.