Medzinárodná vedecká konferencia ICOMOS

Konferencia ICOMOS – Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy

Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy – medzinárodná vedecká konferencia ICOMOS

V roku Európskeho kultúrneho dedičstva a k 100. výročiu vzniku 1. ČSR sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia ICOMOS Slovensko a ICOMOS Česko s cieľom prezentovať najnovšie poznatky vo výskume, interpretácii a prezentácii kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy. Podujatie organizované Slovenským národným komitétom ICOMOS a Českým národným komitétom ICOMOS sa uskutoční 17. – 19. október 2018 v Skalici (Spolkový dom D. Jurkoviča). Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie poznatky vo výskume, ochrane, interpretácii a prezentácii spoločného kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy a prispenie ku hodnotiacemu procesu o udelenie značky Európskeho dedičstva. Pozor, prihlášky s anotáciami príspevkov je potrebné poslať do 31. 5. 2018.

Partneri z iných krajín EÚ: ICOMOS Česká republika

Kontakt:

Národný komitét ICOMOS Slovensko
www.icomos.sk
Gregor Pavel
prof.pavelgregor@gmail.com

 

 

Pozvánka

Prihláška