NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, 15. MÁJA 2021.

Domov

Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným múzeom aj tento rok dáva možnosť všetkým kultúrnym inštitúciám zviditeľniť svoju činnosť (aktivity) prostredníctvom podujatia Noc múzeí a galérií, ktorá sa bude konať 15. mája 2021.

Keďže súčasná situácia nám stále neumožňuje uskutočniť masové akcie za prítomnosti viacerých návštevníkov, odporúčame všetkým, ktorí sa chcú zapojiť do Noci múzeí a galérií, aby využili všetky možné on-line aj prezenčné aktivity pre vytvorenie jedinečnej atmosféry nočných múzeí a galérií.

V roku 2021 nad podujatím Noc múzeí a galérií prevzala záštitu Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

ZMS v spolupráci so SNM aj v tomto roku poskytuje všetkým múzeám a galériám možnosť prezentácie na jedinom oficiálnom webovom sídle Noci múzeí a galérií na Slovensku www.nmag.sk

Zapojiť sa môžete formou vyplnenia návratky, ktorú zašlite najneskôr do 07. mája 2021

nasledovným spôsobom:

Viac informácií o organizovaní podujatia nájdete v informačnom bulletine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *