News

Vážení individuálni členovia slovenského komitétu ICOM,

Členstvo v ICOM sa, ako viete, obnovuje každý rok a to úhradou ročného členského príspevku.

Oznamujeme vám, že výška ročného príspevku ICOM zostáva v roku 2021 na úrovni roku 2020.

Výška ročného členského príspevku na rok 2021: 60€
Výška ročného členského príspevku študenti a seniori: 24 €
členské je potrebné uhradiť na účet SK ICOM:
SK50 1100 0000 0026 6200 0092 (Tatra banka)

Pri informácii o platiteľovi uveďte meno držiteľa ICOM karty, ak je platba realizovaná inou osobou.

 

Tento rok budeme zrejme väčšinu známok posielať poštou. Prosím oznámte nám poštovú adresu, na ktorú Vám známku máme poslať, na mail (Zuzana Šidlíková – zuzana.sidlikova@scd.sk).

V prípade, že ste zamestnancami SNG pre osobné odovzdanie kontaktujte Zuzanu Kobliškovú (zuzana.kobliskova@sng.sk). Pre zamestnancov SNM Jasnu Gaburovú (jasna.gaburova@snm.sk)

 

Valné zhromaždenie SK ICOM 2020 sa uskutočnilo 30.9.2020 v Slovenskom národnom múzeu na Bratislavskom hrade.

Výročnú správu o činnosti výboru (vrátane finančnej) za rok 2019 si môžete pozrieť tu:

Prezentácia z valného zhromaždenia ICOM SK 2020